>

MUZE DE KERN, product van Bureau Schijf

‘Muze de Kern is een traject gericht op leidinggevenden, professionals en consultants. Het is een gelegenheid zorgvuldig aandacht te besteden aan persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en potenties. Leidinggevenden vinden er rust, bezieling, en het is een moment om de eigen koers te herijken.
De training sluit aan bij ieders eigen mogelijkheden en vragen, verschaft inzicht in – wellicht nog ongebruikte – vermogens, en brengt deze in stelling. Het biedt instrumenten voor persoonlijk management en voedt de wil en verbondenheid met zichzelf als voor waarden voor zelfsturing en wendbaarheid.

In dit traject voor leidinggevenden is er meer aandacht voor persoonlijke leiderschapsvragen en het versterken van de autonomie.
 

DATA 2019
September
maandagavond 23 t/m 27 september vrijdagmiddag aaneengesloten
onder leiding van Connie Schijf en Bart Spijkerboer


Kosten: € 3.975,= verblijfkosten: € 795,=
(21% BTW over de uitvoeringskosten en 9% B.T.W. over de verblijfskosten)

Plaats: zie link Herberg "Het Volle Leven", Appelscha  


Om je in te schrijven kan je een e-mail sturen naar: schijf@muze-in-leiderschap.nl

DOWNLOAD BROCHURE