>

Omdat Muze de Kern gericht is op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap geven wij een indruk van de ervaringen weer die gaan over de effectiviteit en uitvoering.


Wat is je overall indruk van de training?

Het maakte me enthousiast, ondanks mijn pittige geformuileerde thema. 


 “Ik had voor mezelf een heldere focus, waar ik ook verantwoordelijkheid voor heb genomen”


Hoe heb je de samenwerking tussen de trainers ervaren?

Inspirerend. Ik heb ervaren dat Connie en Bart elkaar op een natuurlijke wijze aanvullen in het programma van de training. Uit de samenwerking sprak respect, een diepe wederzijdse band en daardoor ook vertrouwen in het gezamenlijke programma.


“Heel dynamisch, soms lekker los en met veel respect en ruimte voor elkaar.”


Hoe heb je Bart Spijkerboer ervaren?
Bart is een kunstenaar in het uit evenwicht brengen van mensen, op zo’n manier dat het fijn en prettig is. Alle emoties kwamen voorbij na interventies van Bart: boosheid, verdriet, vreugde. En uiteindelijk leidde dat allemaal tot prachtige inzichten en leerervaringen. 


“Bart is overall een vakman die uitstekend tot zijn recht komt in deze training.”


Hoe heb je Connie Schijf ervaren?
Voor beiden geldt dat hun feedback en coaching tijdens deze week confronterend, maar ook zeer treffend en opbouwend was. Wat zijn jullie lieve en bekwame mensen die ik diep in m’n hart blijf dragen!Soms komt Connie wat stuntelig over, maar dat maakt haar juist ook weer heel krachtig door haar kwetsbare instelling en getoonde emotie.Op de inhoudelijke deskundigheid is er denk ik geen betere persoon te vinden. Idem qua vakmanschap. Met name de één op één situaties en de geleide fantasie/meditatie vond ik zeer waardevol. 

“Connie is de verbinder en overziet het geheel.”


Heb je de groepsdynamiek ervaren als ondersteunend voor je eigen proces?
Waarom wel, waarom niet?

Ja zeer zeker wel. De groepsdynamiek was een van de krachten van deze training. En natuurlijk is die voor een groot deel ontstaan door de opbouw van de cursus en de professionele begeleiding van Connie en Bart. De openheid van iedereen, door de eigen echte persoonlijkheid te laten  zien, gaf mij ook de kracht om dit te doen.


“..reflectie van medecursisten zijn onderdeel van het proces....”

 

De gemiddelde waardering voor deze traininguitgedrukt in een cijfer:  9+