>

Wat maakt Muze in Leiderschap voor jou waardevol?
Ik ben van mening dat Muze in leiderschap essentieel is om bij te sturen, te resetten. Zeker voor degenen die al langer leiding geven. Het is nodig om bepaalde (ongewenste/onbewuste) patronen te doorbreken. Daarnaast is de kleine setting waardevol: meer aandacht, maar ook intensief contact onderling en maximale veiligheid om vrijuit te spreken en te delen.


Hoe heb je de samenwerking met je collega-deelnemers ervaren:
graag je ervaringen in eigen woorden.

Super! Hele fijne, plezierige en collegiale mensen. En we hebben afgesproken intervisiedagen te houden. Ook van hen heb ik veel geleerd. Ook van de veranderingen die zìj ondergingen. Ik denk dat dit ook alleen maar kan omdat de setting zo klein is. Anders krijg je snel groepjes. Nu waren we één.


Hoe heb je de interactie tussen trainers/docenten met de deelnemers ervaren?
Ik vond het plezierig en goed dat jullie af en toe ook zoekende waren. M.a.w.: ja, er was structuur, maar geen gebaand pad. Je merkte dat dit ook van jullie veel vroeg. Het op elkaar ingespeeld zijn is van een andere orde: dat had meer te maken met weten van elkaar waar de ander beter in is dan jezelf. Ik heb steeds het gevoel gehad dat het belang van de groep/deelnemers ècht op de eerste plaats stond. Een mooier compliment kan ik eigenlijk niet geven wanneer het over de interactie tussen jullie tweeën gaat.


Ervaar je Muze in Leiderschap als een volwaardig alternatief voor andere opleidingen voor midden- en hoger kader?

Ik zou niet spreken van een alternatief. Het is veel minder instrumenteel. Niet ‘de boekjes’ als vertrekpunt, maar jezelf. Ik heb mezelf beter leren kennen en erkennen. Dat klinkt heel vaag, dus laat ik het inkaderen: “Ik heb bepaalde vaardigheden die ik in me heb en als manager nodig heb nu beter ontplooid. Enerzijds door deze door te ontwikkelen, maar ook door deze te ontdekken. Daarnaast ben ik me bewust geworden van valkuilen, van ingeslepen patronen. Blinde vlekken zijn ingekleurd. Mijn antwoord op de vraag is: Muze in leiderschap is m.i. niet zozeer een volwaardig alternatief naast …, maar uniek. ‘Alternatief’ suggereert dat er legio van dit soort opleidingen zijn en dit is naar mijn weten niet het geval. Ik vind het ook geen opleiding, maar een ontdekkingstocht.


Wat is voor jou het unieke, onderscheidende karakter?

Ik heb al veel gezegd, maar bij deze vraag past voor mij het volgende antwoord: ik ben als deelnemer niet ontzien wanneer dit nodig was. Persoonlijk heb ik daar niet veel moeite mee omdat ik dit bij ‘leren’ vind horen. Maar naast het ontvangen van kritiek hoorde ook het ontvangen van complimenten. Dat is voor mij lastiger, maar juist omdat er ruimte en aandacht was voor beide heb ik, zowel kritiek als complimenten als oprecht en daardoor waardevol ervaren.


Geef je eindoordeel over dit traject in de vorm van een cijfer + korte toelichting.
9. Het vreemde is: halverwege heb je twijfels en ik vond en vind het ook moeilijk uit te leggen aan anderen wat ik er leer (althans: tijdens koffiegesprekjes kan ik het niet in een paar zinnen duiden). Maar de bekroning zit in het laatste blok. Dan valt veel op z’n plaats.


Met welke tekst zou jij het traject aan willen bevelen?