>

MUZE IN LEIDERSCHAP, het leertraject, product van Bureau Schijf

 

Muze in Leiderschap, het leertraject biedt een volwaardig programma voor leidinggevenden die geen behoefte meer hebben aan een reguliere managementopleiding. Ieders eigen leiderschapsthema's en het bezield en bezielend toewerken naar een gewenst resultaat op afzienbare termijn met de afdeling, directie of cluster zijn terugkerende onderleggers.

 

‘Muze in Leiderschap brengt je bij je eigen kern, en bij je eigen geloof over wat leiderschap zou moeten zijn. Het traject brengt je daarin bij je eigen kunde  en dus ook bij wat het werkelijk kan zijn'.

 

Muze in leiderschap, het leertraject, bestaat uit 4 meerdaagse modules.

De focus voor de aanpak van het leiderschap: kunnen blijven staan in spanningsvelden,

het kunnen verbinden van verschillende werkelijkheidsbelevingen en sturing geven vanuit je eigen bezieling. Essentiële concepten (Quinn en Covey) bieden een plattegrond voor de sturing bij verdere ontwikkeling. De samenwerking tussen verstand, gevoel, lichaam en geest bij invloedsvergroting en groei in autonomie wordt gestimuleerd. Effectiviteit is uitgangspunt door gedrag te verbinden aan casuïstiek. De lengte van het traject, de kleine groep en de inspirerende begeleiding geven je de gelegenheid alles uit te proberen en neer te zetten vanuit de heldere focus die je hebt op wat je met je afdeling
(team, etc.) wil realiseren  en hoe jij jezelf als ‘levend instrument' wil neerzetten.

Leiderschap wordt zo spannend en geeft enorm veel voldoening. 

 

Muze in Leiderschap XVII start in APRIL 2018:
Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor deze training

Kennismaking: 12 april 2018 15.00-17.00

Module 1: dinsdagavond 17 t/m vrijdagmiddag 20 april aaneengesloten

Module 2: woensdagavond 30 mei t/m vrijdagmiddag 1 juni aaneengesloten

Module 3:  woensdagavond 19 t/m vrijdagmiddag 21 september aaneengesloten

Module 4: dinsdagavond 13 t/m vrijdagmiddag 16 november aaneengesloten

Intervisiebijeenkomsten in overleg: werk-/reflectiebijeenkomst

Reflectiebijeenkomst 6 maanden na de training 13.30- 20.30 inclusief diner
nog te bepalen.


Muze in Leiderschap XVIII start in NOVEMBER 2018 > DATA NOG TE BEPALEN

 
Leiding en begeleiding

Programmaleiding: drs. C.C.J. (Connie) Schijf
Trainers/(gast)docenten: Bart Spijkerboer


Intervisiebegeleiding: Connie Schijf


Tijdsinvestering
De leergang bestaat uit vier meerdaagse workshops (2–3 dagen per workshop) van in totaal 40 dagdelen. Gedurende het traject vindt begeleide intervisie plaats. De tijdsinvestering daarvoor bedraagt
3-4 dagdelen.
Ook moet tijd worden gereserveerd voor het lezen van literatuur, casus-beschrijvingen en het maken van evaluaties. Inherent aan het traject zijn een intakegesprek, een coachingsgesprek en een werk-/reflectiebijeenkomst.


Kosten MIL
Trainingskosten MIL: € 10.450,= Verblijfkosten: € 3.595,= (en 6% over de verblijfskosten) 

 

Locaties
Zie link Blooming Hotel

Zie link Herberg Het Volle Leven


DOWNLOAD BROCHURE MIL XVII
DOWNLOAD INSCHRIJFFORMULIER MIL XVII