>

COACHING BIJ LEIDERSCHAPSONTWIKKELING (individueel)


Ondersteuning bij persoonlijk management en invloedvergroting


Door:
- inzicht in persoonlijk functioneren
- expressief maken van waarden en creatieve vermogens
- invloedsvergroting door helder te zijn in wat je wil
- experimenteren met gedrag
- integratie van nieuwe ervaringen in handelen en communicatie

DOWNLOAD BROCHURE