>

PERSONALIA

Trainers

 CONNIE SCHIJF (1951)
.........is gespecialiseerd in de verbinding tussen persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling. Hierin zijn de mensen het scharnierpunt voor het vergroten van de effectiviteit van de organisatie. Veel aandacht gaat naar het versterken van de ‘innerlijke autoriteit', het verhelderen en verbinden van visies, en het goed kijken naar gedrag, gedachten en naar zienswijzen die maken dat we juist wel en juist niet doen wat we willen. Zij is gefascineerd door het spanningsveld tussen persoonlijk en functioneel leiderschap, en wat dat precies betekent voor mensen die in dat spanningsveld werken. Zij heeft hieraan o.a. uitwerking gegeven in de trainingen Muze de Kern en Muze in Leiderschap.
Achtergrond: o.a. organisatiekunde (Universiteit Leiden), ‘The art of empowerment', twee beroepsopleidingen (Training voor Trainers (S&N) en De Trainer als Regisseur (Het Balkon)) en diverse opleidingen zoals adviesvaardigheden, creativiteits-ontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling binnen organisaties.
Ervaring: vooral teambuilding, coaching, leiderschapstrainingen en intervisie-begeleiding (sinds 1992 bij de overheid).
Zij heeft trainingen verzorgd bij het ROI, was programmaleider voor Publiek Domein voor de leergang beleidsadvisering (in company voor EZ) en verzorgt vanaf 2007 voor een aantal jaren de leiderschaps-training voor afdelingshoofden bij het ministerie van Justitie. De trainingen Muze de Kern (sinds 1995) en Muze in Leiderschap (sinds 2002) nemen een steeds grotere plaats in. Uitgangspunt in het werk: mensen weten zich gezien, gerespecteerd, en gewaardeerd in wie ze zijn en willen realiseren. Het werken op het snijvlak tussen samenleving en overheid (‘de aanstekelijke overheid') is voor haar essentieel.

 
 BART SPIJKERBOER (1964)
........is een speler en werkt zoals hij is: speels en scherp. Als docent Drama had hij banen in het onderwijs. In 1993 is hij voor zichzelf begonnen. Sindsdien brengt hij met interactieve voorstellingen beweging bij organisaties (overheid, zorg, onderwijs, bedrijfsleven). Vanaf 1999 volgde Bart de opleidingen van het ITIP. Sindsdien begeleidt hij ook groepen en individuen bij organisatievragen en op persoonlijk niveau. Bij Bureau Schijf werkt hij als trainer in ‘Muze De Kern'.
In andere programma's verzorgt hij onderdelen met theater en lichaamswerk.
"Door ervaringen en gevoelens uit te spelen raak je minder snel verstrikt in je denken. Je word je bewust van wat er in je lichaam gebeurt. Bovendien kun je in spel vrij ontdekken en uitproberen." Terugkerend thema in het werk is ‘zichtbaar worden'. Daarbij helpt Bart de deelnemer om zijn verlangen te voelen, te ervaren waar hij zichzelf tegenhoudt en te onderzoeken hoe hij een eerste stap kan zetten.
Bart maakt veel gebruik van improvisatie, psychodrama, voice dialogue en lichaamswerk. Hij haalt zijn inspiratie uit theatersport, schrijven en meditatie.


Gastdocenten

 

  GÉ BARTMAN (1953)

........is Cum Laude afgestudeerd als klassiek geschoold cellist. Sindsdien opgetreden met belangrijke Nederlandse orkesten, zoals het Rotterdams  Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie, en in vele kamermuziekformaties. Speelde mee op talloze cd-producties en werkt als solist. Maakte een specialisatie van de Zes Suites voor cello solo van Johann Sebastian Bach, waarmee hij veelvuldig optreedt.
Is daarnaast actief als schrijver (poëzie.) Een diepgaande interesse voor de bronnen en functies van de kunst heeft hij in dienst gezet van het aangeboren vermogen mensen te motiveren, in hun eigen kracht te zetten. Vanuit de behoefte de grenzen van zijn muziek ruimer te trekken ontwikkelt hij visies op kunstenaarschap en autonomie, die wonderwel effectief blijken in organisatieomgevingen.
In workshops spiegelt hij techniek en proces van de kunstenaar aan het optimaliseren van persoonlijke effectiviteit. Door het waarderen van de eigen bronnen naar hun betekenis en functie wordt de onvermijdelijkheid van veranderingsprocessen ingebed in het groter verband en daarmee tot betrouwbare partner. Is een geïnspireerd improvisator op de cello bij de klankconcerten van SpiritConnection Hilversum.
Werkt sinds een aantal jaren als inspiratiecoach voor Van Ede & Partners Zeist.

 

JOEP EVERTS (1963)

 

.....heeft al meer dan 25 jaar ervaring als professioneel slagwerker in vele stijlen, en hij is NLP-practitioner.

In muzikale workshops werkt hij met passie aan vragen op het gebied van leiderschap, samenwerken of persoonlijke ontwikkeling. Resultaat van deze aanpak zijn inspirerende en verrassende ontmoetingen waarin het ervaren en doen leidt tot concrete oplossingen.

Thema’s die hierin aan bod kunnen komen zijn: vertrouwen, energie, creativiteit, afstemmen, inzetten, luisteren, inspiratie. Muzikale ervaring is daarbij niet nodig. Met diverse slagwerkinstrumenten wordt gewerkt vanuit het niveau en de beleving van de deelnemers: van een ritmische energieke sessie tot een verstild moment, en alles daartussenin.